Monthly Archive: Грудень 2013

Począwszy 1S7.7 w trybie 64-bitowym Server 2008, Windows; termynalnom

Stolnulsya z problemoy prowadzenie 1S7.7 poslednyh relyzov w systemie Windows Server 2008, kiedy podklyuchaeshsya Windows Terminal. Jak okazalos celu korrektno rabotala 1S7.7 trzeba to Mute dep.

Aby wyłączyć funkcję DEP, wprowadź termin komandnuyu pod administratora i polecenie vыpolnyaete:
bcdedit.exe / set {} nx AlwaysOff prąd

Po ponownym uruchomieniu komputera – będzie zapuskatsya.

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Starting 1S7.7 in Windows Server 2008 64bit mode in termynalnom

Stolnulsya with problemoy running a 1S7.7 poslednyh relyzov in Windows Server 2008, when podklyuchaeshsya Windows Terminal. How okazalos order To korrektno rabotala 1S7.7 need it Mute dep.

In order To Disable DEP, enter the term pod komandnuyu administrator and vыpolnyaete command:
bcdedit.exe / set {current} nx AlwaysOff

After restart computer – Will it zapuskatsya.

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Запуск 1С7.7 в Windows Server 2008 64bit в терминально режиме

Столнулся с проблемой запуска 1С7.7 последних релизов в Windows Server 2008, когда подключаешься Windows Terminal. Как оказалось, для того, чтоб корректно работала 1С7.7 нужно отключить dep.

Для того, чтоб отключить DEP, входите в командную срока под администратором и выполняем команду:
bcdedit.exe / set {current} nx AlwaysOff

После перезагрузки компьютера – будет все запускаться.

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Запуск 1С7.7 в Windows Server 2008 64bit в терминальном режиме

Столнулся с проблемой запуска 1С7.7 последних релизов в Windows Server 2008, когда подключаешься Windows Terminal. Как оказалось, для того, чтоб корректно работала 1С7.7 нужно отключить dep.

Для того, чтоб отключить DEP, входите в командную строку под администратором и выполняете команду:
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff 

После перезагрузки компьютера – будет все запускаться.

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Nie Prawidłowe opredenye parametry monitora Linux Ubuntu z pracy poprzez KVM

W analizie dannoy To była sytuacja ustalone, że w naszym systemie Brak pliku z ustawieniami monitora w zwłoce. Były nieobecne w ogólnym pliku /etc/X11/xorg.conf

Dlatego reszta decyzja to pytanie – jest ustawienie domyślne uprawnienia do pliku /etc/X11/xorg.conf (kotorыy Tworzenie ponadobylos).
Sekcja “Monitor”
Identifier “Mój monitor”
HorizSync 31,5 – 50,0
VertRefresh 40-90
EndSection

sekcja “Ekran”
Identyfikator “Ekran domyślny”
Monitor “Mój Monitor”
DefaultDepth 24
podsekcji “Display”
Głębokość 24
Tryby “1024×768″
rzutni 0 0
EndSubSection
EndSection

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Not Correct opredenye parameters Monitor Linux Ubuntu with the work through KVM

In the analysis dannoy That was the situation established, that in our system No file with settings for Monitor in Default. Were absent in general /etc/X11/xorg.conf file

Therefore, decision rest of this question – is setting Default permission to file /etc/X11/xorg.conf (kotorыy Create ponadobylos).
Section “Monitor”
Identifier “My Monitor”
HorizSync 31.5 – 50.0
VertRefresh 40-90
EndSection

Section “Screen”
Identifier “Default Screen”
Monitor “My Monitor”
DefaultDepth 24
Subsection “Display”
Depth 24
Modes “1024×768″
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

НЕ правильное опредение параметров монитора Linux Ubuntu при работе через KVM

При анализе данной ситуации было установлено, что у нас в системе имеется файл с настройками для монитора по-умолчанию. Отсутствовал вообще файл /etc/X11/xorg.conf

Поэтому, решение данного вопроса – это установка разрешения по умолчанию в файле /etc/X11/xorg.conf (который понадобилось создать).
Section “Monitor”
Identifier “My Monitor”
HorizSync 31.5 – 50.0
VertRefresh 40-90
EndSection

Section “Screen”
Identifier “Default Screen”
Monitor “My Monitor”
DefaultDepth 24
Subsection “Display”
Depth 24
Modes “1024×768″
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Не правильное опредение параметров монитора Linux Ubuntu при работе через KVM

Возникла проблема при работе на серверах через KVM. Как оказалось, при подключении через KVM Linux Ubuntu определяла монитор, как 100Hz и с большим разрешением. В результате, вместо того, чтоб изображение транслировалось KVM – видим черный экран. Это привело к тому, что если доступа нет через интернет (например, не произошло подключение к сети), то сервер становится не управляемым, т.к. через KVM войти в систему не получается – выводится черный экран…
При анализе данной ситуации было установлено, что у нас в системе нет файла с настройками для монитора по-умолчанию. Отсутствовал вообще файл /etc/X11/xorg.conf

Поэтому, решение данного вопроса – это установка разрешения по умолчанию в файле /etc/X11/xorg.conf (который понадобилось создать).
Section “Monitor”
    Identifier  “My Monitor”
    HorizSync   31.5 – 50.0
    VertRefresh 40-90
EndSection

Section “Screen”
    Identifier    “Default Screen”
    Monitor     “My Monitor”
    DefaultDepth 24
    Subsection “Display”
    Depth       24
    Modes “1024×768″
    ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Automatyczna kopia zapasowa 1S8 skrypt

Jak widać, lepiej vsego dělat rezervnыe policjanci baz danych z pomoshchju Samoa 1C 1C, a nie z funduszy pomoshchju danych bazы. Ponieważ przyczyny nie ponyatnыm zapasowej sdelannыy pomoshchju z tym samym PostgreSQL, po odzysku nie korrektno pracuje.
Co więcej, tworzenie kopii zapasowych pożądane dělat ezhednevno. Ponyatnoe Case ręcznie dělat policjanci rezervnыe przyczyną informacyjnego neblahodarnoe, Dlatego zawsze hochetsya avtomatyzyrovat przetwarzania danych.
echo off

na żetony / f “= = 4/1 delims /” %% i in (“% date%”) zrobić (
ustawić dow = %% i
ustawić miesiąc = %% j
ustawić dzień = %% k
ustawić rok = %% l
)
ustawić datestr =% miesiąc% _% _% day% rok%
echo datestr to% datestr%

ustawić BACKUP_FILE = dp3_% date% .backup

rem% datestr% .backup

echo jest nazwa pliku kopii zapasowej% BACKUP_FILE%
PGPASSWORD SET = hasło
echo na

net stop “1C: Enterprise 8.2 Server Agent”
net start “1C: Enterprise 8.2 Server Agent”
“C: \ Program Files \ 1cv82 \ common \ 1cestart.exe” CONFIG / S “localhost \\ DP3″ / N “hasło użytkownika” / P “hasło” / DumpIB “C: \ backup \ backup_dp \ dp_3_ % data% .DT “/ auto- / DisableStartupMessages

Wybór / n / t 180 / d y

Zastosowanie m netto: \ 192.168.3.1 \ backup / u: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_СЕТЕВОГО_ДИСКА “hasło do połączenia z SETEVOMU Disco”
ruch C: \ backup \ backup_dp \ dp_3_% data% .DT m: \ 1s \ dp \ dp_3_% date% .DT

Obъyasnenye k skrypt:
1. Na początku należy ponownie uruchomić usługę. Ponieważ Jeśli “wiszące” Użytkownicy – Kopiowanie rezervnoe nie udastsya.
2. Rozpocznij proces nie jest widoczny 1C i formyruem kopii zapasowej.
3. Po ystechenyya czasu dostatochno do tworzenia kopii zapasowych Tworzenie 1C – peremeschaem plik na inny dysk twardy.

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Automatic backup script Copy 1S8

As shown, the better vsego delat rezervnыe cops databases with pomoshchju Samoa 1C 1C and not with funds pomoshchju bazы data. Because reasons for not ponyatnыm backup sdelannыy pomoshchju with the same Postgresql, after recovery not korrektno is working.
Moreover, backup desirable delat ezhednevno. Ponyatnoe Case manually delat rezervnыe cops Cause of information neblahodarnoe, Therefore always hochetsya avtomatyzyrovat Data process.
echo off

for / f “tokens = 1-4 delims = /” %% i in (“% date%”) do (
set dow = %% i
set month = %% j
set day = %% k
set year = %% l
)
set datestr =% month% _% day% _% year%
echo datestr is% datestr%

set BACKUP_FILE = dp3_% date% .backup

rem% datestr% .backup

echo backup file name is% BACKUP_FILE%
SET PGPASSWORD = YOUR PASSWORD
echo on

net stop “1C: Enterprise 8.2 Server Agent”
net start “1C: Enterprise 8.2 Server Agent”
“C: \ Program Files \ 1cv82 \ common \ 1cestart.exe” CONFIG / S “localhost \\ dp3″ / N “YOUR USER” / P “your password” / DumpIB “C: \ backups \ backup_dp \ dp_3_ % date% .dt “/ AU- / DisableStartupMessages

choice / n / t 180 / d y

net use m: \ 192.168.3.1 \ backup / u: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_СЕТЕВОГО_ДИСКА “Password to Connect to SETEVOMU Disco”
move C: \ backups \ backup_dp \ dp_3_% date% .dt m: \ 1s \ dp \ dp_3_% date% .dt

Obъyasnenye k script:
1. Initially, restart the service. Because If “hanging” Users – Copy rezervnoe not udastsya.
2. Start the process is not Visible 1C and formyruem backup.
3. After ystechenyya of time, dostatochno for Formation backup 1C – peremeschaem file to Another Disk Drive.

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Translate »
Menu Title