Monthly Archive: Квітень 2013

Oshybka PROW: Zdalne odłączony sesji, do końca tego Od komputera zdalnego nieobecny klyentskye tabeli licencji Rabocheye

W przypadku korzystania z protokołu RDP, Seasons voznykaet Takie oshybka:
Oshybka PROW: Zdalne odłączony sesji, do końca tego Od komputera zdalnego nieobecny tabeli klyentskye licencji Rabocheye

Aby usunąć licencję z PROW klyentskoho komputera Odblokuj Vetko Rejestr
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ MSLicensing
s Usuń wszystkie podrazdelы.

Po эtoho powtórzyć połączyć się z serwerem RDP. Po pierwszym uruchomieniu klienta Połącz “to imieniu administratora”.

————–

W kontynuacji dannoy temat …
Po tym, jak ty udalyly, może vыdastsya Innym oshybka:
Zdalny komputer otklyuchyl sesji powodu oshybky w protokole lytsenzyrovanyya.
Popыtaytes K podłączyć zdalnie akcesoria komputerowe ponownie lub obratytes k administratorem systemu.

Powód dannoy oshybky – Użytkownicy brak praw na tworzenie rejestru danych razdelov. Dla ustranenyya dannoy oshybky Run kroków sleduyuschye:
– Run mstc.exe z prawami administratora ili Void uprawnień administratora pod.
– Podklyuchytes serwer k termynalnomu. W punkcie CEI będzie sozdanы Automatyczne razdelы w rejestrze HardwareID i StoreID.
– Otklyuchytes tutaj termynalnoho serwera.

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Oshybka RDP: Remote disconnected session, for the rest of this Since computer remotely absent klyentskye license Rabocheye table

If you use RDP, Seasons voznykaet Such oshybka:
Oshybka RDP: Remote disconnected session, for the rest of this Since computer remotely absent klyentskye license Rabocheye table

To Remove the license with RDP klyentskoho computer, Unlock Vetko register of
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ MSLicensing
s Delete all podrazdelы.

After эtoho repeat the Connect to Server RDP. When you are first run the Connect client “that’s behalf Administrator”.

————–

In continuation dannoy the topic …
After that, As You udalyly, can vыdastsya Another oshybka:
Remote computer otklyuchyl session because of oshybky in Protocol lytsenzyrovanyya.
Popыtaytes Connect remotely K Computer accessories Again Or obratytes k the system administrator.

Reason dannoy oshybky – Users absence of rights on the creation of data register of razdelov. For ustranenyya dannoy oshybky Run sleduyuschye steps:
– Run mstc.exe with administrator rights ili Void pod administrator rights.
– Podklyuchytes k termynalnomu server. In CEI point will sozdanы Automatic razdelы in register of HardwareID and StoreID.
– Otklyuchytes here termynalnoho server.

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Ошибка RDP: Удаленный сеанс отключен, поскольку для данного компьютера отсутствуют клиентские лицензии удаленного рабочего стола

При использовании RDP, временами возникает такая ошибка:
Ошибка RDP: Удаленный сеанс отключен, поскольку для данного компьютера отсутствуют клиентские лицензии удаленного рабочего стола

Для удаления лицензии RDP с клиентских компьютера, откройте ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ MSLicensing
и удалите все подразделы.

После этого повторите подключение к серверу RDP. При первом подключении запустите клиент «от имени Администратора».

————–

В продолжение данной темы …
После того, как Вы удалили, может выдасться другая ошибка:
Удаленный компьютер отключили сеанс, из-за ошибки в протоколе лицензирования.
Попытайтесь подключиться к удаленных компьютеру снова или Обратитесь к системному администратору.

Причина данной ошибки – отсутствие в пользователя прав на создание данных разделов реестра. Для устранения данной ошибки Выполните следующие действия:
– Запустите mstc.exe с правами администратора или войдите под правами администратора.
– Подключитесь к терминальному серверу. В этот момент будут автоматически созданы разделы в реестре HardwareID и StoreID.
– Отключитесь от терминального сервера.

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Ошибка RDP: Удаленный сеанс отключен, поскольку для данного компьютера отсутствуют клиентские лицензии удаленного рабочего стола

При использовании RDP, временами возникает такая ошибка:
Ошибка RDP: Удаленный сеанс отключен, поскольку для данного компьютера отсутствуют клиентские лицензии удаленного рабочего стола

Для удаления лицензии RDP с клиентского компьютера, откройте ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing
и удалите все подразделы.

После этого повторите подключение к серверу RDP. При первом подключении запустите клиент «от имени Администратора».

————–

В продолжение данной темы…
После того, как Вы удалили, может выдасться другая ошибка:
Удаленный компьютер отключил сеанс, из-за ошибки в протоколе лицензирования.
Попытайтесь подключиться к удаленному компьютеру снова или обратитесь к системному администратору.

Причина данной ошибки – отсутствие у пользователя прав на создание данных разделов реестра. Для устранения данной ошибки выполните следующие действия:
– Запустите mstc.exe с правами администратора или войдите под правами администратора.
– Подключитесь к терминальному серверу. В этот момент будут автоматически созданы разделы в реестре HardwareID и StoreID.
– Отключитесь от терминального сервера.

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Konfiguracja definicji na komputerze z systemem Linux

W Linuksie nie musi stawia spetsyalnoe prohrammnoe Rezerwa w celu określenia pozycji pamięci do komputera. Niektórzy mogą tylko widok plików w proc katalogu:
cat / proc / cpuinfo – CPU
cat / proc / meminfo – RAM
cat / proc / przerwania – prerыvanyya
cat / proc / swaps – wszystkie informacje o zamianie
cat / proc / version – Kolejna wersja jądra i informacji
cat / proc / net / dev – Sieci ynterfeysы i statystyki
cat / proc / mounts – smontyrovannыe urządzenia
cat / proc / partycji – dostupnыe razdelы
cat proc / modules / – moduły jądra zahruzhennыe
cat / etc / issue – Zobacz wersję OS

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Definition Configuration on Linux computer

In Linux does not need it puts spetsyalnoe prohrammnoe Provision in order to define Preset To computer. Some can just a view of files in the directory proc:
cat / proc / cpuinfo – CPU
cat / proc / meminfo – RAM
cat / proc / interrupts – prerыvanyya
cat / proc / swaps – all info about swap
cat / proc / version – Another version kernel and info
cat / proc / net / dev – Networking ynterfeysы and statistics
cat / proc / mounts – smontyrovannыe Device
cat / proc / partitions – dostupnыe razdelы
cat / proc / modules – zahruzhennыe kernel modules
cat / etc / issue – View your OS version

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Определение конфигурации компьютера в Linux

В Linux не нужно ставит специальное программное обеспечение для того, чтоб определить конфигурацию компьютера. Можно просто просмотреть некоторые из файлов в каталоге proc:
cat / proc / cpuinfo – CPU
cat / proc / meminfo – ОЗУ
cat / proc / interrupts – прерывания
cat / proc / swaps – вся информация о swap
cat / proc / version – версия ядра и другая информация
cat / proc / net / dev – сетевые интерфейсы и статистика
cat / proc / mounts – смонтированные устройства
cat / proc / partitions – доступные разделы
cat / proc / modules – Загруженные модули ядра
cat / etc / issue – Посмотреть версию ОС

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Определение конфигурации компьютера в Linux

В Linux не нужно ставить специальное программное обеспечение для того, чтоб определить конфигурацию компьютера.  Можно просто просмотреть некоторые из файлов в каталоге proc:
cat /proc/cpuinfo — CPU
cat /proc/meminfo — ОЗУ
cat /proc/interrupts — прерывания
cat /proc/swaps — вся информация про swap
cat /proc/version — версия ядра и другая информация
cat /proc/net/dev — сетевые интерфейсы и статистика
cat /proc/mounts — смонтированные устройства
cat /proc/partitions — доступные разделы
cat /proc/modules — загруженные модули ядра
cat /etc/issue — Посмотреть версию ОС

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Translate »
Menu Title