Monthly Archive: Березень 2013

SaaS prohrammnoe Rezerwa

W modelu SaaS:

 • prysposobleno Dodatek do Korzystanie zdalnie ;
 • jeden polzuetsya Kilka klienci załącznik (załącznik Gminy);
 • vzymaetsya płatności Liboje jako tekst ezhemesyachnoy abonentskoy platы, Liboje operacji opartych obъёma;
 • tehnycheskaya wsparcia Aplikacje zawarte w płatności;
 • Modernizacja i aktualizacja aplikacji dzieje się szybko i prozrachno dla klientów.

Historia

Yznachalno wszystkim przemysł kompyuternaya yspolzovala arendnuyu model biznesowy – Pierwsze Komputery stoyly ohromnыh o pieniądze i vыchyslytelnыe sdavalys zasilania Klienta. Z innej beczki storony takiej umowy jest niemożliwe schytat SaaS raznovydnostyu, Od poluchaly klienta Dostęp do komputera napryamuyu, nie z pomoshchju globalnych sieci komunikacyjnych.
Od modelu SaaS oryentyrovana sprawie usług predostavlenye z pomoshchju Internecie Jej neposredstvenno Rozwój svjazano s rozwoju sieci hlobalnoy. Pierwsza firma, predlahavshye prohrammnoe usługi Rezerwa Kak, pojawił się w krajach zapadnыh w 1997-1999 hodah [2], а акроним SaaS вошел в широкое употребление в 2001 году[3] .

Najważniejsze funkcje

Prohrammnoe Rezerwa na żądanie obladaet następująco klyuchevыmy znaki [4] :

 • Dostęp do udostępnienia oprogramowania, razrabotannomu zgodnie z modelyu w usługach Kak, predostavlyaetsya udalёnno ​​na setevыm ogólnie kanałów i poprzez interfejs WWW, a poza tym mogą być wykorzystywane Zgłoszenia tonkye Klienci i termynalnыy dostępu [ 3×1002];
 • razvёrtыvaetsya prohrammnoe Rezerwa w centrum monitorowania danych w vide mundurze jądra oprogramowania z kotorыm rabotayut wszystkich klientów;
 • prohrammnoe Rezerwa predostavlyaetsya warunkom uplatы arendnыh okresowych
 • Aktualizacja świadczeniu usług i oprogramowania vыpolnyaetsya tsentralyzovanno po stronie dostawcy aplikacji, predostavlyaemoho jako usługi (SaaS);
 • Koszt Tehnicheskoe wsparcie Zazwyczaj vklyuchaetsya arendnuyu ds.

Koszt

Otlychyya od drugiego modelu

Wielu dystrybutorów utverzhdayut, że te predostavlyayut decyzję SaaS, ale yspolzuyut CEI termin nebrezhno Vesma. Klienci Ymenno biznesowe z edynыm jądra oprogramowania i ego tsentralyzovannoe dostawcy usług rozwiązań SaaS obespechyvaet Główne właściwości polozhytelnыe SaaS (cm. Poniżej).

Czynniki sposobstvuyuschye SaaS prodvyzhenyyu

Innym czynnikiem klyuchevыm javljaetsja Poziom SaaS usług. SaaS dostawcy Zaproponuj sposoben poziom usług i oprogramowania wspomagającego w stanie rabotosposobnom, niedostępne dla otdelov Wewnętrznych IT firm. Jest to szczególnie jasne przejawia się w sluchae Korzystanie z SLA dostawcy kontraktu.
W momencie Wybierz dane mogą być osnovnыh kilka czynników [6] , stymulyruyuschyh Korzystanie Świadczenie oprogramowania na żądanie klienta i dane Rozwoju produktov dewelopera.

Czynniki Polozhytelnыe dla SaaS Klientów

 • brak Konieczność instalacji oprogramowania na pracowników zamiatać Użytkownicy – Dostęp do Multitap NA osushchestvljaetsja poprzez przeglądarkę;
 • Radykalnoe zmniejszenie kosztów systemu razvёrtыvanye w organizacji. Ten rashodы do wynajęcia pomeschenyya, organizacji centrum danych, sotrudnykov płac i t. E .;
 • Zmniejszenie kosztów tehnycheskuyu wsparcia i aktualizacji systemów razvernutыh ​​(vplot do s pełne braku);
 • Bыstrota Wstęp, obuslovlennaya brak czasu systemu razvertыvanye;
 • Ponyatnыy Interfejs – Większość sotrudnykov już pryvыkly k Korzystanie Web servysov;
 • płatności jasność i predskazuemost ochrona inwestycji ;
 • Multyplatformennost;
 • Możliwość odbioru morethan wysokiego poziomu oprogramowania serwisowego.

Czynniki Polozhytelnыe SaaS dla programistów

 • popularność usług internetowych dla użytkowników skończonych
 • rozwój technologii internetowych funktsyonalnыe zdolności dużych aplikacji internetowych i łatwe реализации s;
 • Speed ​​Procesy wprowadzania i porównawczą Niski zatratы zasobów usług dla danego klienta;
 • Lёhkoe penetracja hlobalnыe na rynku;
 • brak problemów z Software nelytsenzyonnыm Distribution ;
 • W otlychye tutaj klassycheskoy modeli SaaS oferta klienta przywiązuje c developer – nie może żyć otkazatsya takich usług dewelopera i Kontynuuj systemu wymagać. Tak więc ochrona dewelopera inwestycji obespechyvaetsya w procesie sprzedaży;
 • W okresie dolhosrochnom dohodы z SaaS mogut okazatsya Nad zysku, poluchennoy ze sprzedaży licencji i Assist wsparcie tehnicheskoe (Nawet z uchёtom rashodov hostingu i zarządzania aplikacjami).

Ohranychyvayuschye czynniki

Nie zasobów ynvestyrovat w tworzeniu ego, sderzhyvayuschyh szereg czynników, ohranychyvayuschyh Korzystanie dannoy modelu – wraz z czynnikami kotorыe pobuzhdayut Klienci vnedryat prohrammnoe Rezerwa na żądanie, a deweloperzy.

SaaS Krytyka

Richard Stallman TECHNOLOGIA harakteryzuet Jak эkvyvalent vseobscheho shpyonskoho IN i Duży “drzwi chёrnoy” (upoważnić operatora nad serwerem nepravomernuyu przez użytkownika) [7]

SaaS w Rosji

W otlychye tutaj z Europy Zachodniej i USA model SaaS jeszcze nie otrzymał szeroką dystrybucję Rosji . Na Wybierz sehodnyashnyy dzień może być jednocześnie kilka czynników, kotorыe tormozyat rozwoju modelu SaaS na terytorium Rosji i krajów blyzhneho zarubezhya:

 • Brak tabele szczytowa popularność outsourcingu : te państwa przedsiębiorstwa niechętnie otdayut funkcje biznesowe svoy do otkup “Trzeci” firmy. Współczynnik dane nie tylko spowolnienie rozwoju modeli SaaS, ale vseh autsorsynhovыh i rozwój usług w ogóle,
 • otstavanye rosyjskiego przemysłu Ogólnie: komentarze ekspertów RÓŻNYCH, przemysł Rosję Zachodnia otstaet tutaj do kilku lat. Wiele przedsiębiorstw w nahodyatsya countrys nadal nachalnыh Stage ynformatyzatsyy i nawet nie na rozwiązaniach zadumыvayutsya Wprowadzenie kakyh-Liboje kompleksnыh w ogóle.

http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

SaaS prohrammnoe Provision

In the model of SaaS:

 • Appendix prysposobleno for Using remotely ;
 • one polzuetsya Several clients Annex (Annex Communal);
 • payment vzymaetsya Liboje as text ezhemesyachnoy abonentskoy platы, Liboje BASED obъёma operations;
 • tehnycheskaya support Applications included in the payment;
 • Modernization and Upgrade Applications happening quickly and prozrachno for clients.

History

Yznachalno all kompyuternaya industry yspolzovala arendnuyu business model – First Computers stoyly ohromnыh of Money and Their vыchyslytelnыe POWER sdavalys customer. With Different storony such lease is impossible schytat raznovydnostyu SaaS, Since the customer poluchaly Access to computer napryamuyu, not with pomoshchju of Global communication networks.
Since SaaS model oryentyrovana on predostavlenye services with pomoshchju Internet, Her Development neposredstvenno svjazano s development hlobalnoy network. First company, predlahavshye prohrammnoe Provision kak services, appeared in zapadnыh countries in 1997-1999 hodah [2], а акроним SaaS вошел в широкое употребление в 2001 году[3] .

Key Features

Prohrammnoe Provision on demand obladaet follows klyuchevыmy signs [4] :

 • Access to Provision of software, razrabotannomu in accordance with the modelyu IN kak services, predostavlyaetsya udalёnno ​​on setevыm Generally channels and via a web interface, besides, Submissions may be used tonkye Clients and termynalnыy access [ 3×1002];
 • prohrammnoe Provision razvёrtыvaetsya in center of Monitor Data in vide uniform of software kernel with kotorыm rabotayut all the customer;
 • prohrammnoe Provision predostavlyaetsya to terms uplatы arendnыh Periodic payments;
 • Update of service and Provision of software vыpolnyaetsya tsentralyzovanno on the side of a supplier Applications, predostavlyaemoho As services (SaaS);
 • Cost Tehnicheskoe support Usually vklyuchaetsya arendnuyu in charge.

Cost

Otlychyya from the second model

Many distributors utverzhdayut, that ones predostavlyayut SaaS decision, but yspolzuyut CEI term vesma nebrezhno. Ymenno Business Customers with edynыm of software kernel and ego tsentralyzovannoe of service supplier of SaaS solutions obespechyvaet Main polozhytelnыe properties SaaS (cm. Below).

Factors sposobstvuyuschye prodvyzhenyyu SaaS

Another factor klyuchevыm javljaetsja Level of service SaaS. SaaS Vendor Suggest sposoben Level of service and support software in rabotosposobnom condition, inaccessible to otdelov of Internal IT-companies. This is especially bright manifested in sluchae Using the contract provider SLA.
In the Select Data point can be osnovnыh Several factors [6] , stymulyruyuschyh Using Provision of software on demand of the customer and Development Data produktov developer.

Polozhytelnыe factors for SaaS Customers

 • absence Need installation software on workers sweep Users – Access to Multitap IN osushchestvljaetsja through the browser;
 • Radykalnoe Reducing costs razvёrtыvanye system in the organization. This rashodы for rent pomeschenyya, the organization of the data center, wage sotrudnykov and t. E.;
 • Reducing costs tehnycheskuyu Support and Update razvernutыh ​​systems (vplot to s full of absence);
 • Bыstrota Introduction, obuslovlennaya absence the time to razvertыvanye system;
 • Ponyatnыy interface – Most sotrudnykov already pryvыkly k Using Web servysov;
 • clarity and predskazuemost payments, the protection of investment ;
 • Multyplatformennost;
 • Ability Receive morethan the High Level of service software.

Polozhytelnыe factors SaaS for developers

  • the popularity of Web services for Finite Users;
  • Speed ​​Processes Introduction and comparative Low zatratы of service resources to a particular client;
  • absence of problems with nelytsenzyonnыm Distribution Software ;
  • In dolhosrochnom period dohodы from SaaS mogut okazatsya Above profit, poluchennoy from sale of licenses and Assist Tehnicheskoe support (Even with uchёtom rashodov hosting and Manage Applications).

Ohranychyvayuschye factors

Richard Stallman harakteryzuet TECHNOLOGY How эkvyvalent vseobscheho shpyonskoho IN and Large “chёrnoy door” (give the operator authority over nepravomernuyu server by the user) [7]
In otlychye here of Western Europe and US SaaS model has not yet has received wide Distribution of Russia . On the Select sehodnyashnyy day can be at once Several factors, kotorыe tormozyat Development SaaS-model on the territory of Russia and countries blyzhneho zarubezhya:

 • No tables Peak popularity outsourcing : Countrys enterprise reluctantly otdayut svoy business functions to otkup “Third” of the company. Data factor slowing down not only models Development SaaS, but vseh autsorsynhovыh and Development services in general;

In the model of SaaS:

 • Appendix prysposobleno for Using remotely ;
 • one polzuetsya Several clients Annex (Annex Communal);
 • payment vzymaetsya Liboje as text ezhemesyachnoy abonentskoy platы, Liboje BASED obъёma operations;
 • tehnycheskaya support Applications included in the payment;
 • Modernization and Upgrade Applications happening quickly and prozrachno for clients.

History

Yznachalno all kompyuternaya industry yspolzovala arendnuyu business model – First Computers stoyly ohromnыh of Money and Their vыchyslytelnыe POWER sdavalys customer. With Different storony such lease is impossible schytat raznovydnostyu SaaS, Since the customer poluchaly Access to computer napryamuyu, not with pomoshchju of Global communication networks.
Since SaaS model oryentyrovana on predostavlenye services with pomoshchju Internet, Her Development neposredstvenno svjazano s development hlobalnoy network. First company, predlahavshye prohrammnoe Provision kak services, appeared in zapadnыh countries in 1997-1999 hodah [2], а акроним SaaS вошел в широкое употребление в 2001 году[3] .

Key Features

Prohrammnoe Provision on demand obladaet follows klyuchevыmy signs [4] :

 • Access to Provision of software, razrabotannomu in accordance with the modelyu IN kak services, predostavlyaetsya udalёnno ​​on setevыm Generally channels and via a web interface, besides, Submissions may be used tonkye Clients and termynalnыy access [ 3×1002];
 • prohrammnoe Provision razvёrtыvaetsya in center of Monitor Data in vide uniform of software kernel with kotorыm rabotayut all the customer;
 • prohrammnoe Provision predostavlyaetsya to terms uplatы arendnыh Periodic payments;
 • Update of service and Provision of software vыpolnyaetsya tsentralyzovanno on the side of a supplier Applications, predostavlyaemoho As services (SaaS);
 • Cost Tehnicheskoe support Usually vklyuchaetsya arendnuyu in charge.

Cost

Otlychyya from the second model

Many distributors utverzhdayut, that ones predostavlyayut SaaS decision, but yspolzuyut CEI term vesma nebrezhno. Ymenno Business Customers with edynыm of software kernel and ego tsentralyzovannoe of service supplier of SaaS solutions obespechyvaet Main polozhytelnыe properties SaaS (cm. Below).

Factors sposobstvuyuschye prodvyzhenyyu SaaS

Another factor klyuchevыm javljaetsja Level of service SaaS. SaaS Vendor Suggest sposoben Level of service and support software in rabotosposobnom condition, inaccessible to otdelov of Internal IT-companies. This is especially bright manifested in sluchae Using the contract provider SLA.
In the Select Data point can be osnovnыh Several factors [6] , stymulyruyuschyh Using Provision of software on demand of the customer and Development Data produktov developer.

Polozhytelnыe factors for SaaS Customers

 • absence Need installation software on workers sweep Users – Access to Multitap IN osushchestvljaetsja through the browser;
 • Radykalnoe Reducing costs razvёrtыvanye system in the organization. This rashodы for rent pomeschenyya, the organization of the data center, wage sotrudnykov and t. E.;
 • Reducing costs tehnycheskuyu Support and Update razvernutыh ​​systems (vplot to s full of absence);
 • Bыstrota Introduction, obuslovlennaya absence the time to razvertыvanye system;
 • Ponyatnыy interface – Most sotrudnykov already pryvыkly k Using Web servysov;
 • clarity and predskazuemost payments, the protection of investment ;
 • Multyplatformennost;
 • Ability Receive morethan the High Level of service software.

Polozhytelnыe factors SaaS for developers

 • the popularity of Web services for Finite Users;
 • The development of web technologies funktsyonalnыe abilities Large Web applications and easy реализации s;
 • Speed ​​Processes Introduction and comparative Low zatratы of service resources to a particular client;
 • Lёhkoe hlobalnыe penetration into the market;
 • absence of problems with nelytsenzyonnыm Distribution Software ;
 • In otlychye here klassycheskoy models, SaaS Customer bid becomes attached c developer – Can not Live otkazatsya such services developer and Continue Require system. Thus, the protection of obespechyvaetsya investment developer in the sale process;
 • In dolhosrochnom period dohodы from SaaS mogut okazatsya Above profit, poluchennoy from sale of licenses and Assist Tehnicheskoe support (Even with uchёtom rashodov hosting and Manage Applications).

Ohranychyvayuschye factors

Along with factors kotorыe pobuzhdayut Customers vnedryat prohrammnoe Provision on demand, and developers – ynvestyrovat resources in the ego creation, sderzhyvayuschyh There a number of factors, ohranychyvayuschyh Using dannoy model.

Criticism SaaS

Richard Stallman harakteryzuet TECHNOLOGY How эkvyvalent vseobscheho shpyonskoho IN and Large “chёrnoy door” (give the operator authority over nepravomernuyu server by the user) [7]

SaaS in Russia

In otlychye here of Western Europe and US SaaS model has not yet has received wide Distribution of Russia . On the Select sehodnyashnyy day can be at once Several factors, kotorыe tormozyat Development SaaS-model on the territory of Russia and countries blyzhneho zarubezhya:

 • No tables Peak popularity outsourcing : Countrys enterprise reluctantly otdayut svoy business functions to otkup “Third” of the company. Data factor slowing down not only models Development SaaS, but vseh autsorsynhovыh and Development services in general;
 • otstavanye RUSSIAN GENERAL IT industry: the comments of experts DIFFERENT, Russia’s industry of Western otstaet here to Several years. Many Countrys enterprise in nahodyatsya still on nachalnыh Stage ynformatyzatsyy and not even at zadumыvayutsya Introduction kakyh-Liboje kompleksnыh solutions in general.

http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

SaaS программное обеспечение

В модели SaaS:

 • приложение приспособлений для удаленного использования ,
 • одним приложением пользуется несколько клиентов (приложение коммунально);
 • оплата взимается либо в виде ежемесячное абонентское платы, либо на основе объёма операций,
 • техническая поддержка приложения включена в оплату,
 • модернизация и обновление приложения происходит оперативно и прозрачно для клиентов.

История

Изначально вся компьютерная отрасль использовала арендную бизнес-модель – первые компьютеры стоили огромных денег и их вычислительные мощности сдавались заказчикам. С другой стороны, такую ​​аренду нельзя считать разновидностью SaaS, поскольку заказчики получали доступ к компьютерам напрямую, а не с помощью глобальных сетей связи.
Поскольку модель SaaS ориентирована на предоставление услуг с помощью Интернета, её развитие непосредственно связано с развитием глобальной сети. Первые компании, предлагавшие программное обеспечение как услугу, появились в Отп странах в 1997-1999 годах [2], а акроним SaaS вошел в широкое употребление в 2001 году[3] .

Ключевые характеристики

Программное обеспечение по требованию обладает следующими ключевыми признаками [4] :

 • доступ к программного обеспечения, разработанного в согласовании с моделью ПО как услуга, предоставляется удалённо по сетевым каналам и как правило через веб-интерфейс, кроме того, могут употребляться тонкие клиенты и терминальный доступ [ 3×1002],
 • программное обеспечение развёртывается в центре обработки данных в виде единого программного ядра, с Которым работают все заказчики,
 • программное обеспечение предоставляется на условиях уплаты периодических арендных платежей;
 • обслуживание и обновление программного обеспечения выполняется централизованно на стороне поставщика приложения, предоставляемы как услуга (SaaS),
 • стоимость технической поддержки обычно включается в арендную плату.

Стоимость

Отличия от других моделей

Многие поставщики утверждают, что они Предоставляютя SaaS решение, но употребляют этот термин весьма небрежно. Именно работа заказчиков с единым программным ядром и его централизованное обслуживание поставщиком SaaS решения обеспечивает основные положительные свойства SaaS (см. Ниже).

Факторы, способствующие продвижению SaaS

Вторым ключевым фактором является уровень обслуживания SaaS. Провайдер SaaS способен предложить уровень обслуживания и поддержки ПО в работоспособно состоянии, недоступный для внутренних IT-отделов компаний. Это особенно ярко проявляется в случае использования провайдером контракта SLA.
На данный момент можно выделить несколько основных факторов [6] , стимулирующих использование программного обеспечения по требованию заказчиками и развитие данных продуктов разработчиками.

Положительные факторы SaaS для заказчиков

 • Отсутствие необходимости установки ПО на рабочих местах пользователей – доступ к ПО осуществляется через обычный браузер,
 • Радикальное сокращение затрат на развёртыванию системы в организации. Это расходы на аренду помещения, организацию дата-центра, оплату труда сотрудников и т. Д.,
 • Сокращение затрат на техническую поддержку и обновление развернутых систем (вплоть до их полного отсутствия),
 • Быстрота внедрения, обусловленная отсутствием затрат времени на развертывание системы,
 • понятны интерфейс – большинство сотрудников уже привыкли к использованию веб-сервисов;
 • Ясность и предсказуемость платежей, защита инвестиций ,
 • Мультиплатформенность,
 • Возможность Получить более высокий уровень обслуживания ПО.

Положительные факторы SaaS для разработчиков

 • Рост популярности веб-сервисов для конечных пользователей,
 • Развитие веб-технологий, большие функциональные возможности веб-приложений и простота их реализации;
 • Быстрые процессы внедрения и сравнительно низкие затраты ресурсов на обслуживание конкретного клиента,
 • Лёгкое проникновение на глобальные рынки,
 • Отсутствие проблем с нелицензионным распространения ПО ,
 • В отличие от классической модели, заказчик SaaS привязывается к разработчику – он быть не может отказаться от услуг разработчика и продолжать использовать систему. Таким образом, обеспечивается защита инвестиций разработчика в процесс продаж;
 • В долгосрочном периоде доходы от SaaS могут оказаться выше прибыли, полученной от продажи лицензий и оказания технической поддержки (даже с учётом расходов на хостинг и управление приложениями).

Ограничивающие факторы

Наряду с факторами, Которые побуждают заказчиков внедрять программное обеспечение по требованию, а разработчиков – инвестировать ресурсы в его создание, существует ряд сдерживающих факторов, ограничивающей использование данной модели.

Критика SaaS

Ричард Столлман характеризует технологию как эквивалент всеобщего шпионский ПО и большой «чёрной двери» (дают оператору сервера неправомерную власть над пользователем) [7]

SaaS в России

В отличие от Западной Европы и США модель SaaS пока не получила широкого распространения в России . На сегодняшний день можно выделить сразу несколько факторов, Которые тормозят развитие SaaS-модели на территории России и стран ближнего зарубежья:

 • Нет столь высокая популярность аутсорсинга : российские предприятия неохотно отдают свои бизнес-функции на откуп «третьим» компаниям. Данный фактор тормозит Не только развитие модели SaaS, но и развитие всех аутсорсинговых услуг в целом,
 • Общее отставание российской ИТ-отрасли: по оценкам РАЗЛИчНЫХ экспертов, российская отрасль отстает от западной на несколько лет. Многие российские предприятия по-прежнему находятся на начальных стадиях информатизации и даже не задумываются о внедрении каких-либо комплексных решений вообще.

http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

SaaS программное обеспечение

SaaS (англ. software as a service — программное обеспечение как услуга; также англ. software on demand — программное обеспечение по требованию) — бизнес-модель продажи и использования программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет. Основное преимущество модели SaaS для потребителя услуги состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности оборудования и работающего на нём программного обеспечения.
В модели SaaS:

 • приложение приспособлено для удаленного использования;
 • одним приложением пользуется несколько клиентов (приложение коммунально);
 • оплата взимается либо в виде ежемесячной абонентской платы, либо на основе объёма операций;
 • техническая поддержка приложения включена в оплату;
 • модернизация и обновление приложения происходит оперативно и прозрачно для клиентов.

В рамках модели SaaS заказчики платят не за владение программным обеспечением как таковым, а за его аренду (то есть за его использование через веб-интерфейс). Таким образом, в отличие от классической схемы лицензирования ПО, заказчик несет сравнительно небольшие периодические затраты, и ему не требуется инвестировать значительные средства в приобретение ПО и аппаратной платформы для его развертывания, а затем поддерживать его работоспособность. Схема периодической оплаты предполагает, что если необходимость в программном обеспечении временно отсутствует, то заказчик может приостановить его использование и заморозить выплаты разработчику[1].
С точки зрения разработчика некоторого проприетарного программного обеспечения модель SaaS позволяет эффективно бороться с нелицензионным использованием программного обеспечения, поскольку ПО как таковое не попадает к конечным заказчикам. Кроме того, концепция SaaS часто позволяет уменьшить затраты на развёртывание и внедрение систем технической и консультационной поддержки продукта, хотя и не исключает их полностью.

История

Изначально вся компьютерная отрасль использовала арендную бизнес-модель — первые компьютеры стоили огромных денег и их вычислительные мощности сдавались заказчикам. С другой стороны, такую аренду нельзя считать разновидностью SaaS, поскольку заказчики получали доступ к компьютерам напрямую, а не с помощью глобальных сетей связи.
Поскольку модель SaaS ориентирована на предоставление услуг с помощью Интернета, её развитие непосредственно связано с развитием глобальной сети. Первые компании, предлагавшие программное обеспечение как услугу, появились в западных странах в 1997—1999 годах[2], а акроним SaaS вошел в широкое употребление в 2001 году[3].

Ключевые характеристики

Программное обеспечение по требованию обладает следующими ключевыми признаками[4]:

 • доступ к программному обеспечению, разработанному в соответствии с моделью ПО как услуга, предоставляется удалённо по сетевым каналам и как правило через веб-интерфейс, кроме того, могут использоваться тонкие клиенты и терминальный доступ;
 • программное обеспечение развёртывается в центре обработки данных в виде единого программного ядра, с которым работают все заказчики;
 • программное обеспечение предоставляется на условиях уплаты периодических арендных платежей;
 • обслуживание и обновление программного обеспечения выполняется централизованно на стороне поставщика приложения, предоставляемого как услуга (SaaS);
 • стоимость технической поддержки обычно включается в арендную плату.

Стоимость

Программное обеспечение по требованию предоставляется заказчику в аренду и всегда предполагает периодическую оплату. В качестве единицы тарификации обычно используются пользователи (при предоставлении CRM) или же число записей в базе данных (при предоставлении HRM-системы), реже — какие-то другие функциональные характеристики (например, количество определённых операций или трафик)[5]. В некоторых случаях заказчикам предлагаются смешанные модели, в рамках которых могут дополнительно оплачиваться расширенные функции (например, заказчик может платить за пользователей и за расширенное хранилище данных).
Контракт на аренду SaaS включает в себя не только оплату за использование ПО, но и оплату всех затрат, связанных с поддержкой его работоспособности, обновлением и защитой данных. Ряд поставщиков SaaS предлагает продвинутый вариант контракта на аренду — SLA (Service Level Agreement) . В таких контрактах фиксируются параметры, связанные с работоспособностью ПО. Обычно это гарантии доступности ПО в процентах в течение года. Лучшие центры обработки данных способны гарантировать доступность ПО не менее 99,5 % времени за год.
В том случае, если программное обеспечение не требует первоначальной адаптации под потребности заказчика, первоначальный платёж за ПО может отсутствовать в принципе. Данное обстоятельство является важнейшим преимуществом модели SaaS над классическим лицензированием программного обеспечения, которое требует существенных начальных инвестиций на его закупку. Периодические арендные платежи можно сравнить со стоимостью технической поддержки — обычно они жёстко прописываются в договоре и потому являются предсказуемыми. Тем самым, обеспечивается защита инвестиций заказчика в используемый программный продукт.

Отличия от других моделей

В синонимы терминов SoD и SaaS часто ошибочно заносят термины Hosted Applications и Application Service Provider (ASP), за которыми стоит другая концепция продвижения ПО. Ключевое отличие SaaS от ASP состоит в том, что в рамках модели SaaS заказчик покупает доступ к единому программному ядру, которым пользуются все заказчики. Поставщик SaaS обеспечивает централизованное развитие и полное обслуживание программного ядра. В рамках же модели ASP каждому заказчику предоставляется выделенная инсталляция программного обеспечения, развёрнутая на удалённом сайте поставщика ПО и не доступная сразу нескольким заказчикам.
Многие поставщики утверждают, что они предоставляют SaaS решение, но используют этот термин весьма небрежно. Именно работа заказчиков с единым программным ядром и его централизованное обслуживание поставщиком SaaS решения обеспечивает основные положительные свойства SaaS (см. ниже).

Факторы, способствующие продвижению SaaS

Ключевым фактором, объясняющим экономическую целесообразность SaaS, является «эффект масштаба» — провайдер SaaS обслуживает единое программное ядро, которым пользуются все клиенты, и потому тратит меньшее количество ресурсов по сравнению с управлением отдельными копиями программного обеспечения для каждого заказчика. Кроме того, использование единого программного ядра позволяет планировать вычислительные мощности и уменьшает проблему пиковых нагрузок для отдельных заказчиков. Все это позволяет поставщикам SaaS решений существенно снизить стоимость обслуживания ПО. В конечном счёте, периодическая стоимость услуг для конечного заказчика становится ниже издержек, возникающих при использовании классической модели лицензирования.
Другим ключевым фактором является уровень обслуживания SaaS. Провайдер SaaS способен предложить уровень обслуживания и поддержки ПО в работоспособном состоянии, недоступный для внутренних IT-отделов компаний. Это особенно ярко проявляется в случае использования провайдером контракта SLA.
На данный момент можно выделить несколько основных факторов[6], стимулирующих использование программного обеспечения по требованию заказчиками и развитие данных продуктов разработчиками.

Положительные факторы SaaS для заказчиков

 • Отсутствие необходимости установки ПО на рабочих местах пользователей — доступ к ПО осуществляется через обычный браузер;
 • Радикальное сокращение затрат на развёртывание системы в организации. Это расходы на аренду помещения, организацию дата-центра, оплату труда сотрудников и т. д.;
 • Сокращение затрат на техническую поддержку и обновление развернутых систем (вплоть до их полного отсутствия);
 • Быстрота внедрения, обусловленная отсутствием затрат времени на развертывание системы;
 • Понятный интерфейс — большинство сотрудников уже привыкли к использованию веб-сервисов;
 • Ясность и предсказуемость платежей, защита инвестиций;
 • Мультиплатформенность;
 • Возможность получить более высокий уровень обслуживания ПО.

Положительные факторы SaaS для разработчиков

 • Рост популярности веб-сервисов для конечных пользователей;
 • Развитие веб-технологий, большие функциональные возможности веб-приложений и простота их реализации;
 • Быстрые процессы внедрения и сравнительно низкие затраты ресурсов на обслуживание конкретного клиента;
 • Лёгкое проникновение на глобальные рынки;
 • Отсутствие проблем с нелицензионным распространением ПО;
 • В отличие от классической модели, заказчик SaaS привязывается к разработчику — он не может отказаться от услуг разработчика и продолжать использовать систему. Таким образом, обеспечивается защита инвестиций разработчика в процесс продаж;
 • В долгосрочном периоде доходы от SaaS могут оказаться выше прибыли, полученной от продажи лицензий и оказания технической поддержки (даже с учётом расходов на хостинг и управление приложениями).

Ограничивающие факторы

Наряду с факторами, которые побуждают заказчиков внедрять программное обеспечение по требованию, а разработчиков — инвестировать ресурсы в его создание, существует ряд сдерживающих факторов, ограничивающих использование данной модели.
Во-первых, концепция SaaS применима далеко не для всех функциональных классов систем. Поскольку основная экономия ресурсов провайдера достигается за счёт масштаба, модель SaaS оказывается неэффективной для систем, требующих глубокой индивидуальной адаптации под каждого заказчика, а также инновационных и нишевых решений. Концепция PaaS, являющаяся развитием SaaS, снимает это ограничение.
Во-вторых, многие заказчики опасаются применять SaaS из-за соображений безопасности и возможной утечки информации со стороны поставщика этих услуг. Вопросы, связанные с безопасностью, ограничивают использование концепции SaaS для критически важных систем, в которых обрабатывается строго конфиденциальная информация. С другой стороны, ответственность за утечку информации со стороны разработчика обычно регламентируется в соответствующих договорах, а вероятность такой утечки часто ниже, чем в случае использования внутренних систем. В том числе этому способствует недоступность программно-аппаратного комплекса, на котором развёрнута система, сотрудникам компании. В случае развёртывания SaaS в промышленных дата-центрах, обеспечивается существенно лучшая защита за счет использования более мощных и комплексных решений по информационной безопасности.
В-третьих, ограничивающим фактором SaaS является необходимость наличия постоянно действующего подключения к Интернету. Многие продукты SaaS компенсируют это наличием модулей для автономной работы. С развитием Сети значение этого фактора уменьшается (в развитых странах он неактуален уже сейчас), однако в российских регионах подобные проблемы по-прежнему возникают, и с ними приходится считаться. С другой стороны, для территориально-распределённых компаний, которые должны работать в единой информационной среде, этот фактор не актуален.

Критика SaaS

Ричард Столлман характеризует технологию как эквивалент всеобщего шпионского ПО и большой «чёрной двери» (дают оператору сервера неправомерную власть над пользователем)[7]

SaaS в России

В отличие от Западной Европы и США модель SaaS пока не получила широкого распространения в России. На сегодняшний день можно выделить сразу несколько факторов, которые тормозят развитие SaaS-модели на территории России и стран ближнего зарубежья:

 • Не столь высокая популярность аутсорсинга: российские предприятия неохотно отдают свои бизнес-функции на откуп «третьим» компаниям. Данный фактор тормозит не только развитие модели SaaS, но и развитие всех аутсорсинговых услуг в целом;
 • Общее отставание российской ИТ-отрасли: по оценкам различных экспертов, российская отрасль отстает от западной на несколько лет. Многие российские предприятия по-прежнему находятся на начальных стадиях информатизации и даже не задумываются о внедрении каких-либо комплексных решений вообще.

http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Walka co spam rassыlaemыm przez serwer poczty

Jeden prekrasnыy dzień pozvonyl współpracy Dostawcy ja i poinformował, że za pośrednictwem naszego serwera rassыlaetsya spamem. Na exim4 serwer yspolzovalsya, Dlatego od razu zaczął dzienniki Look, na widok informacji na Wyślij.
Principia analyzyrovat zalogować exim4:

tail -f / var / log / exim4 / mainlog – litery zalogować.

Jak okazalos, węży Rayleigha ZEWNĘTRZNYCH Wysyłanie listów i od yaschykov nie kotorыe bыly zavedenы w exim4.

Dlatego jestem w raz z pomoshchju zakrыl wszystkie porty zapory, kotorыe kasayutsya elektronicznej.

Po эtoho, usunięty z kolejki obce spamerskyh soobschenyy:

exipick -zi | xargs exim -Mrm // Wyczyść wszystkie zamorozhennыe wiadomości z kolejki
exipick -i | xargs exim -Mrm // wyczyścić całą kolejkę Orędzia

Ponadto w polez konfyhy exim4 i zapretyl Wysyłanie listów z innymi releev, oprócz serwera lokalnego (mam pocztowych Powiadomienia otpravlyayut witryn).

Redaktyruyu /etc/exim4/update-exim4.conf.conf :
dc_local_interfaces = “127.0.0.1”
dc_readhost = ‘localhost’

Perezahruzhayu exim4:
exim4 usługi restart

A teraz w dziennikach vyzhu ottorzhenye vredonosnыh liter:

27.03.2013 07:30:32 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = odrzucone RCPT: nie przekaźnik dozwolone
27.03.2013 07:30:35 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = odrzucone RCPT: nie przekaźnik dozwolone
27.03.2013 07:30:37 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = odrzucone RCPT: nie przekaźnik dozwolone
27.03.2013 07:30:37 nieoczekiwane odłączenie podczas czytania polecenia SMTP z 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] (Błąd: Połączenie zresetowane przez peer)
2

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

The struggle co spam rassыlaemыm through postal server

One prekrasnыy day pozvonyl co Provider me and reported that through our server rassыlaetsya SPAM. On the server yspolzovalsya exim4, Therefore I at once began the Look logs, To a view Information on Send.
Principia analyzyrovat log Exim4:

tail -f / var / log / exim4 / mainlog – log letters.

How okazalos, of Rayleigh EXTERNAL hoses Sending of letters, and of yaschykov, kotorыe not bыly zavedenы in exim4.

Therefore, I am at once with pomoshchju zakrыl all firewall ports, kotorыe kasayutsya mail.

After эtoho, cleared from Queue alien spamerskyh soobschenyy:

exipick -zi | xargs exim -Mrm // Clear all zamorozhennыe Messages of queue
exipick -i | xargs exim -Mrm // clear the entire queue of the Message

Furthermore, in polez konfyhy exim4 and zapretyl Sending of letters with others releev, besides the local server (I have a postal Notifications otpravlyayut Sites).

Redaktyruyu /etc/exim4/update-exim4.conf.conf :
dc_local_interfaces = ‘127.0.0.1’
dc_readhost = ‘localhost’

Perezahruzhayu exim4:
service exim4 restart

And now in the logs vyzhu ottorzhenye vredonosnыh of letters:

2013-03-27 07:30:32 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = rejected RCPT: relay not permitted
2013-03-27 07:30:35 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = rejected RCPT: relay not permitted
2013-03-27 07:30:37 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = rejected RCPT: relay not permitted
2013-03-27 07:30:37 unexpected disconnection while reading SMTP command from 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] (error: Connection reset by peer)
2

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Борьба со спамом рассылаемым через почтовый сервер

В один прекрасный день, позвонил ко мне провайдер и сообщил, что через наш сервер рассылается СПАМ. На сервере использовался exim4, поэтому, я сразу начал искать логи, чтоб просмотреть информацию в отправке.
Начал анализировать логи Exim4:

tail -f / var / log / exim4 / mainlog – логи писем.

Как оказалось, из внешнего релея шла отправка писем, причем из ящиков, Которые НЕ были заведены в exim4.

Поэтому, я сразу с помощью файервола закрыл все порты, Которые касаются почты.

После этого, очистили очередь от чуждых спамерских сообщений:

exipick -zi | xargs exim -Mrm // очистит все замороженные сообщения из очереди
exipick -i | xargs exim -Mrm // очистит все сообщения из очереди

Далее, полез в конфиг exim4 и запретили отправку писем с других релеев, кроме локального сервера (у меня почтовые уведомления отправляют сайты).

Редактирую /etc/exim4/update-exim4.conf.conf :
dc_local_interfaces = ‘127.0.0.1’
dc_readhost = ‘localhost’

Перезагружаю exim4:
service exim4 restart

И теперь в логах вижу отторжение вредоносных писем:

2013-03-27 7:30:32 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = rejected RCPT: relay not permitted
2013-03-27 7:30:35 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = rejected RCPT: relay not permitted
2013-03-27 7:30:37 H = 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F = rejected RCPT: relay not permitted
2013-03-27 7:30:37 unexpected disconnection while reading SMTP command from 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] (error: Connection reset by peer)
2

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Борьба со спамом рассылаемым через почтовый сервер

В один прекрасный день, позвонил ко мне провайдер и сообщил, что через наш сервер рассылается СПАМ. На сервере использовался exim4, поэтому, я сразу начал искать логи, чтоб просмотреть информацию о отправках.
Начал анализировать логи Exim4:

tail -f /var/log/exim4/mainlog – логи писем.

Как оказалось, из внешнего релея шла отправка писем, причем из ящиков, которые не были заведены в exim4.

Поэтому, я сразу с помощью файервола закрыл все порты, которые касаются почты.

После этого, очистил очередь от чуждых спамерских сообщений:

exipick -zi | xargs exim -Mrm //очистит все замороженные сообщения из очереди
exipick -i | xargs exim -Mrm //очистит все сообщения из очереди

Дальше, полез в конфиги exim4 и запретил отправку писем с других релеев, кроме локального сервера (у меня почтовые уведомления отправляют сайты).

Редактирую /etc/exim4/update-exim4.conf.conf :
dc_local_interfaces=’127.0.0.1′
dc_readhost=’localhost’

Перезагружаю exim4:
service exim4 restart

И теперь в логах вижу отторжение вредоносных писем:

2013-03-27 07:30:32 H=118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F= rejected RCPT : relay not permitted
2013-03-27 07:30:35 H=118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F= rejected RCPT : relay not permitted
2013-03-27 07:30:37 H=118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] F= rejected RCPT : relay not permitted
2013-03-27 07:30:37 unexpected disconnection while reading SMTP command from 118-232-93-18.dynamic.kbronet.com.tw [118.232.93.18] (error: Connection reset by peer)
2

© 2013 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Wysyłanie listów z konsoli linux

Avto otoslat Electronnoe piśmie o warunkach komandnoy, można skorzystać utylytoy mailem. Również onaya Czy vstrechatsya saszetki Tytuł mailx lub pocztą. Za wysyłanie listów pyshem polecenie sleduyuschuyu:

$ Mail -s “Temat pisania” pupkin@mail.ru
Witaj!
Piszę do Ciebie z konsoli!
Ctrl + D

Kombynatsyya klawiszy Ctrl + D (^ D) z nowej linii pozwala nam wykonać tuleję pisania. Po эtoho do mnie poyavlyaetsya pryhlashenye wprowadzić policjantów odbiorców – tylko zhmu “Enter”, a pisząc otpravlyaetsya.

Jeśli ciała piśmie przed pliku, możesz po prostu skorzystać strumieni perenapravlenyem odpowietrzające:

“Pismo pliku” $ mail -s pupkin@mail.ru & lt; mail_body.txt

Podobnie idzie, w razie potrzeby wyjścia otoslat jakiejś drużyny Liboje. Na przykład, zespół sleduyuschaya otoshlet mnie mыlo treści katalogu OBECNY:

$ Ls | Wyjście “komendy” mail -s pupkin@mail.ru

1. Jeśli plik binarny trzeba wysłać skrypt może być ego tylko zakodyrovat pomoshchju z uuencode. Drużyna vыhlyadet Kolejny sposób:

$ UUEncode image.jpg image.jpg | mail -s “Metoda 1″ sombeody@somewhere.net

I choć pliku i otpravytsya zakodyruetsya Rzeczywiście, to nie jest javljaetsja załączniki w pełne znaczenia Electronnoe pocztę. Niektórzy Klienci pocztowe adэkvatno otreahyruyut złożyć w formie pisemnej, ale inni pokazhut ręcznie ego kak Prosty tekst i raskodyrovat ego prydetsya.

2. C pomoshchju konsolnoy Narzędzia mPack. Эta Utility wiadomość plików pakuet i wiadomość otsыlaet poluchennoe TUDA, Gdzie yzvolyte.

$ Mpack -s “Sposób 2″ image.jpg sombeody@somewhere.net

3. C pomoshchju polnotsennoho kundel klient delegowanie konsoli. Możliwe jest uruchomienie ego, pisanie i wysyłanie sformyrovat razie potrzeby. I można uruchomić w trybie emulacji mutt Dialog mailx (opcja -x), w eTOM przeszła przez parametry wszystkich neobhodymoe, Avto nie otrzymuje jakieś dodatkowe pytania dotyczące tego programu эtoy. Drugi wariant vыhlyadyt to:

$ Echo “Smotry Załącznik” | kundel -x -s “Metoda 3″ -a image.jpg sombeody@somewhere.net

Jeśli jakieś programy, które nie okazhetsya (w coś zdecydowanie somnevayus) yschyte EE repozytorium Debiana.

http://debback.blogspot.com/2008/03/blog-post.html

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Sending of letters of linux console

Avto otoslat Electronnoe writing of komandnoy terms, it is possible to take advantage utylytoy mail. Also onaya Can vstrechatsya pod Title mailx Or Mail. For sending letters pyshem sleduyuschuyu command:

$ Mail -s “Subject of writing” pupkin@mail.ru
Hello there!
I write to you of console!
Ctrl + D

Kombynatsyya of keys Ctrl + D (^ D) with new line allows us to complete the bushing of writing. After эtoho to me poyavlyaetsya pryhlashenye enter recipient cops – just zhmu “Enter”, and writing otpravlyaetsya.

If Body writing before a file, you can simply take advantage perenapravlenyem vent streams:

$ Mail -s “Scripture of the file” pupkin@mail.ru & lt; mail_body.txt

Similarly goes, If Required Output otoslat some kind Liboje team. For example, sleduyuschaya team otoshlet me on mыlo Contents PRESENT directory:

$ Ls | mail -s “Output commands” pupkin@mail.ru

1. If the binary file need it send a script can be ego just zakodyrovat pomoshchju with uuencode. Team Will vыhlyadet The next way:

$ Uuencode image.jpg image.jpg | mail -s “Method 1″ sombeody@somewhere.net

And although the file and otpravytsya zakodyruetsya Indeed, this is not javljaetsja attachments in full of meaning Electronnoe mail. Some postal Clients adэkvatno otreahyruyut to file in writing, but others pokazhut ego kak Simple text and raskodyrovat ego prydetsya manually.

2. C pomoshchju konsolnoy Utilities mpack. Эta Utility pakuet file message and a message otsыlaet poluchennoe Tuda, Where yzvolyte.

$ Mpack -s “Method 2″ image.jpg sombeody@somewhere.net

3. C pomoshchju polnotsennoho console posting client mutt. It is possible to launch the ego, writing and send sformyrovat Where necessary. And you can launch mutt in emulation mode Dialog mailx (option -x), in etom passed through the parameters of all neobhodymoe, Avto not Receive some extra questions for such эtoy program. The second variant vыhlyadyt this:

$ Echo “Smotry Attachment” | mutt -x -s “Method 3″ -a image.jpg sombeody@somewhere.net

If some kind of programs you do not okazhetsya (in something I strongly somnevayus) yschyte EE repository in Debian.

http://debback.blogspot.com/2008/03/blog-post.html

© 2013 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Translate »
Menu Title