Monthly Archive: Січень 2012

Przy połączeniu przez VPN otklyuchaetsya internecie

Stolknulsya z problemoy, że przy połączeniu VPN otklyuchaetsya Internetu. Aby nie proyshodylo Do tego nie trzeba go sovsem Wiele:

Środki na właściwości związków VPN — & gt; Sieć — & gt; Właściwości TCP / IP — & gt; Zaawansowane — & gt; Pochłania czek z “Wymagaj sieci brama udalёnnoy Primary”.

A po эtoho, pięknie zadziała!

© 2012 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

When connected via VPN otklyuchaetsya Internet

Stolknulsya with problemoy, that when connected via VPN otklyuchaetsya Internet. In order not proyshodylo To this, do not need it sovsem Much:

Measures in properties compounds VPN — & gt; Network — & gt; Properties TCP / IP — & gt; Advanced — & gt; Absorbs a check with “Require Primary gateway udalёnnoy network.”

And after эtoho, all beautifully Will Work!

© 2012 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

При подключении через VPN отключается интернет

Столкнулся с проблемой, что при подключении через VPN отключается интернет. Для того, чтоб такого не происходило, нужно совсем не много:

Заходим в свойства соединения VPN — & gt; Сеть — & gt; Свойства TCP / IP — & gt; Дополнительно — & gt; Убираем галочку с “Использовать основной шлюз в удаленной сети”.

И после этого, все прекрасно будет работать!

© 2012 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

При подключении через VPN отключается интернет

Столкнулся с проблемой, что при подключении через VPN отключается интернет. Для того, чтоб такого не происходило, нужно совсем не много:

Заходим в свойства соединения VPN —> Сеть —> Свойства TCP/IP —> Дополнительно —> Убираем галочку с “Использовать основной шлюз в удалённой сети”.

И после этого, все прекрасно будет работать!

© 2012 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Narzędzia programu Prekrasnaya do zdalnego administracyjne

Tylko jakoś program w C do zdalnie Narzędzia administracyjne I rabotal nas. Czy pobyt Radmin, VNC, CrossLoop, TeamWiever, Nawet przez Skype! Ale Każda decyzja ymelo svoy wady.

VNC, Radmin i analogi – nuzhen białe adresów IP.

Przez Skype – nuzhen Skype da indziej i nie straszne.

TeamWiever – To był dobry nekohda wybór, nie było jeszcze na platnыm ste …

CrossLoop – trochę nie dotyahyvaet funktsyonalu do TeamWiever.

Ale ktoś szuka, tot naydet!

Tak: http://www.ammyy.com

Korzyści dannoy programu:

1. Nie nuzhen biały ip nam jakiejś partii.

2. Jak Doskonała pracuje w bыstrыh więc kredki i sieci.

3. Umeet przeniesione pliki.

4. Bardzo nie pryhotlyvaya Program z minimalisticheskim projektu. Nawet Jej ustanavlyvat potrzebne – wystarczy uruchomić małe ustawień rozmiaru plik exe!

© 2012 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Prekrasnaya program to remotely Administrative Tools

Somehow Only C program to remotely Administrative Tools I rabotal us. Been staying VNC, RAdmin, CrossLoop, TeamWiever, Even through Skype! But, Any decision ymelo svoy disadvantages.

VNC, Radmin and analogues – nuzhen white ip-addresses.

Through Skype – nuzhen Skype, da else and fail to terrible.

TeamWiever – That was the good nekohda Choice, has not yet been on platnыm ste …

CrossLoop – a little bit not to dotyahyvaet funktsyonalu to TeamWiever.

But someone looking for, tot naydet!

So: http://www.ammyy.com

Benefits dannoy program:

1. Do not nuzhen white ip us with some kind of party.

2. How Excellent is working in bыstrыh so crayons and networks.

3. Umeet transferred files.

4. Very not pryhotlyvaya program with minimalisticheskim design. Not Even Her ustanavlyvat need it – just run small Size Settings exe-file!

© 2012 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Прекрасная программа для удаленного администрирования

С какими только программами для удаленного администрирования я ни работал. Пробывал VNC, RAdmin, CrossLoop, TeamWiever, даже через Skype! Но, любое решение имело свои недостатки.

VNC, Radmin и аналоги – нужен белый ip-адресов.

Через Skype – нужен Skype, да еще и глючит по страшному.

TeamWiever – было некогда хорошим выбором, пока не стали он платным …

CrossLoop – Немного не дотягивает по функционал к TeamWiever.

Но, кто ищет, тот найдет!

Итак: http://www.ammyy.com

Преимущества данной программы:

1. Не нужен белый ip ни с какой стороны.

2. Отлично работает как в быстрых, так и мелких сетях.

3. Умеет передавать файлы.

4. Очень НЕ прихотливая программа с минималистическим дизайном. Не нужно её даже устанавливать – просто запустите маленького размера exe-файл!

© 2012 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Прекрасная программа для удаленного администрирования

С какими только программами для удаленного администрирования я ни работал. Пробывал VNC, RAdmin, CrossLoop, TeamWiever, даже через Skype! Но, любое решение имело свои недостатки.

VNC, Radmin и аналоги – нужен белый ip-адрес.

Через Skype – нужен Skype, да еще и глючит по страшному.

TeamWiever – было некогда хорошим выбором, пока не стал он платным…

CrossLoop – немного не дотягивает по функционалу до TeamWiever.

Но, кто ищет, тот найдет!

Итак: http://www.ammyy.com

Преимущества данной программы:

1. Не нужен белый ip ни с какой стороны.

2. Отлично работает как в быстрых, так и мелких сетях.

3. Умеет передавать файлы.

4. Очень не прихотливая программа с минималистическим дизайном. Не нужно её даже устанавливать – просто запустите маленького размера exe-файл!

© 2012 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Próby brute force hacking

72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //phpadmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //mysql211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //phpMyAdmin.life/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //phpMyAdmini/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //pma_ai/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //wp-pma-mod/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //phpma/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //madm/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //db_my/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.1/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //rcsu_mydb/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”

Czas od czasu proyzvodyatsya prób włamań naszym serwerze ili servysы. Tak więc, na przykład, wczoraj, dziś z jednym z serwerów brute force dzieje Próby hacking 80 portów.

Tutaj loguje nginx:

72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:26 +0300] “GET //admdb/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:26 +0300] “GET //!mysql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //phpma1/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //adminsql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //madm/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:28 +0300] “GET //ladminadminl/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:29 +0300] “GET //myad/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:32 +0300] “GET //PmA/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.5.1-all-languages/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin_2.10/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //phpMyAdmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //pma2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //pma211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //db2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //db211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //dbadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:41 +0300] “GET //php2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //php211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //_sql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //sql2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //sql211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //phpadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //phpadmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //mysql2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //mysql211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //phpM/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //phpMyAdmin.life/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //pma_2/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //phpMyAdmini/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //phpmysql/sql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //pma_ai/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //mygoodadmin/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //wp-pma-mod/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //phpMyAdmin-old/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //phpma/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //madm/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //php_jibin/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //db_my/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //data_admin/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.1/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //rootsql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //rcsu_mydb/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:49 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.9.6/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”

Jak widać, zloumыshlennyk pыtaetsya znaleźć uchtanovochnыe zamówienie skrypty phpMyAdmin przez nich proyzvesty systemu hacking. Wyciągnąć takie ilości Bolszoj “hacking” sposoben “położył” serwera WWW i bazy danych (oczywiście, jeśli nie predpryyanyatы sootvetstvuyuschye środki ochrony).

© 2012 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Attempts brute force hacking

Time from TIME proyzvodyatsya Attempts Hacking Our server ili servysы. Thus, for example, yesterday-today with one of servers happening Attempts brute force hacking of 80 ports.

Here logs nginx:

72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:26 +0300] “GET //admdb/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:26 +0300] “GET //!mysql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //phpma1/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //adminsql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //madm/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:28 +0300] “GET //ladminadminl/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:29 +0300] “GET //myad/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:32 +0300] “GET //PmA/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.5.1-all-languages/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin_2.10/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //phpMyAdmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //pma2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //pma211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //db2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //db211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //dbadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:41 +0300] “GET //php2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //php211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //_sql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //sql2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //sql211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //phpadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //mysql2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //phpM/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //pma_2/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //phpmysql/sql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //mygoodadmin/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //phpMyAdmin-old/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //madm/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //db_my/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.1/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //rcsu_mydb/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”

Time from TIME proyzvodyatsya Attempts Hacking Our server ili servysы. Thus, for example, yesterday-today with one of servers happening Attempts brute force hacking of 80 ports.

Here logs nginx:

72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:26 +0300] “GET //admdb/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:26 +0300] “GET //!mysql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //phpma1/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //adminsql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //madm/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:28 +0300] “GET //ladminadminl/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:29 +0300] “GET //myad/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:32 +0300] “GET //PmA/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.5.1-all-languages/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin_2.10/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //phpMyAdmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //pma2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //pma211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //db2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //db211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //dbadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:41 +0300] “GET //php2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //php211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //_sql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //sql2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //sql211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //phpadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //phpadmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //mysql2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //mysql211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //phpM/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //phpMyAdmin.life/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //pma_2/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //phpMyAdmini/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //phpmysql/sql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //pma_ai/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //mygoodadmin/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //phpMyAdmin-old/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //madm/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //db_my/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.1/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //rcsu_mydb/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”

Time from TIME proyzvodyatsya Attempts Hacking Our server ili servysы. Thus, for example, yesterday-today with one of servers happening Attempts brute force hacking of 80 ports.

Here logs nginx:

72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:26 +0300] “GET //admdb/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:26 +0300] “GET //!mysql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //phpma1/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //adminsql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:27 +0300] “GET //madm/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:28 +0300] “GET //ladminadminl/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:29 +0300] “GET //myad/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:32 +0300] “GET //PmA/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.5.1-all-languages/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin_2.10/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:33 +0300] “GET //phpmyadmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //phpMyAdmin211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //pma2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:37 +0300] “GET //pma211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //db2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //db211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:38 +0300] “GET //dbadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:41 +0300] “GET //php2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //php211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //_sql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:42 +0300] “GET //sql2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //sql211/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //phpadmin2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:43 +0300] “GET //mysql2011/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:44 +0300] “GET //phpM/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //pma_2/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:45 +0300] “GET //phpmysql/sql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //mygoodadmin/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:46 +0300] “GET //phpMyAdmin-old/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:47 +0300] “GET //php_jibin/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //data_admin/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:48 +0300] “GET //rootsql/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
72.55.148.21 – – [30/Aug/2011:08:44:49 +0300] “GET //phpMyAdmin-2.11.9.6/scripts/setup.php HTTP / 1.1″ 403 169 “-” “-”
As can be seen, zloumыshlennyk pыtaetsya find uchtanovochnыe scripts phpmyadmin order through them To proyzvesty hacking system. Bolshoi quantities drawn such “hacking” sposoben “hath put” Web Server and Database (of course, If not predpryyanyatы sootvetstvuyuschye Measures of protection).

© 2012 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Translate »
Menu Title