Monthly Archive: Листопад 2009

Walka z automatycznym dodatkami slash w PHP

W PHP Domyślnie, automatyczne dobavlyayutsya slash na эkranyrovanyya kavыchek znaków. W rezultacie, może pracować narushytsya oznacza i programy sterujące, permutacji Witryny Biznes.
Aby twoje programy Corporation na dwa rabotaly predskazuemo, trzeba go w .htaccess słów:
php_flag magic_quotes_gpc 0
php_flag magic_quotes_runtime 0

Artykuł Poleznaya jest эkranyrovanyyu kavыchek: http://www.shram.kiev.ua/hacker/php/kavichki.shtml

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Struggle with Automatic additions slash in PHP

In PHP Default, Automatic dobavlyayutsya slash for эkranyrovanyya kavыchek characters. As a result, can work narushytsya Logic Programs and mean, permutation Business Sites.
In order yours To Programs Corporation on 2 rabotaly predskazuemo, need it in .htaccess words:
php_flag magic_quotes_gpc 0
php_flag magic_quotes_runtime 0

Poleznaya article is to эkranyrovanyyu kavыchek: http://www.shram.kiev.ua/hacker/php/kavichki.shtml

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Борьба с автоматическим добавления слэш в PHP

В PHP по умолчанию, автоматически добавляются слэш для экранирования символов кавычек. Как результат, может нарушиться логика работы программ, а значит, перестать работать сайты.
Для того, чтоб Ваши программы на Корпорации 2 работали предсказуемо, нужно в .htaccess прописать:
php_flag magic_quotes_gpc 0
php_flag magic_quotes_runtime 0

Полезная статья по экранирование кавычек: http://www.shram.kiev.ua/hacker/php/kavichki.shtml

© 2009 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Борьба с автоматическим добавлением слешей в PHP

В PHP по умолчанию, автоматически добавляются слеши для экранирования символов кавычек. Как результат, может нарушиться логика работы программ, а значит, перестать работать сайты.
Для того, чтоб Ваши программы на Корпорации 2 работали предсказуемо, нужно в .htaccess прописать:
php_flag magic_quotes_gpc 0
php_flag magic_quotes_runtime 0

Полезная статья по экранированию кавычек: http://www.shram.kiev.ua/hacker/php/kavichki.shtml

© 2009 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Wybór nowego Sredstva Development Corporation dla części 2 Stosowanej

Korporacja 2 w najbliższej przyszłości z wolą otkrыtыm kod yshodnыm. Dlatego reshyl I Wybierz nowy rozwój serdstvo projektu.
Delphi – nie podoshel. Ponieważ javljaetsja produkt platnыm. Jego slozhno nastrayvat i przemieszcza się z komputera do komputera. Jak również nie jest to produkt cross-platformennыy. Czyli w rzeczywistości działa na nie jest w systemach operatsyonnыh raznыh a nie DeLaet programów dla systemów raznыh operatsyonnыh.

Java – nie podhodyt też. Zadania kotorыe stavyatsya Czasami nie vpolne podhodyat dla java. Tak i on bыt Can Java nie jest zainstalowany na komputerze.

Netto i Mono – bыl nekotorыm pod pytanie. Ale wszystko w rassmotrev i przeciw, ja ponyal, że to nie jest to, że jej potrzebują.

Ostavalsya języka C, w szczególności, CPP. Ale w Nemu Bardzo mały dołek informacji …
Ale ja tu uvydel QT4. I materiały yzuchyv, ponyal, że to wtedy, że jest to potrzebne!
Vo Najpierw platformennыy ten przekrój produktu. Vo drugie nie za darmo IDE, rabotayuschaya na platformach raznыh. W Po trzecie, jest to środek powszechnie yspolzuetsya w Linuksie i długim polozhytelno zarekomendovalo sobie. W chetvёrtыh doskonale dokumentyrovano i na nёm wiele wiele dokumentacji i zhyvыh przykładów. I po piąte, ten język c. To znaczy, że jeśli coś cheho nie, drugi może być Bibliotekę Zaawansowane.

Przydatne linki do bibliotek QT4:
http://www.qtsoftware.com/products – programista WWW QT 4.
http://www.qtsoftware.com/qt-in-use – Przykłady prac nad Qt 4.
http://www.opennet.ru/docs/RUS/qt4_intro/ – programowanie w QT 4.
http://symmetrica.net/qt4/- programowania w QT 4.
http://sector.ynet.sk/qt4-tutorial/ – dla początkujących.
http://doc.trolltech.com/4.0/ – ma dużo prymerov Ilość i opisane.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=qt4&start=10&sa=N – info na Google Library QT4.

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Selection of new sredstva Development Corporation for Applied part 2

Corporation 2 in the near future with Will otkrыtыm yshodnыm code. Therefore, I reshyl Select new serdstvo Development for the project.
Delphi – not podoshel. Because javljaetsja platnыm product. His slozhno nastrayvat and moves with the computer to computer. As well this is not cross-platformennыy product. Ie in fact, is working on is not in raznыh operatsyonnыh systems and not delaet programs for raznыh operatsyonnыh systems.

Java – not podhodyt too. Tasks kotorыe stavyatsya Sometimes not vpolne podhodyat for java. Yes and he bыt Can Java is not installed on the computer.

Net and Mono – bыl pod nekotorыm question. But, all in rassmotrev and against, I ponyal, that this is not it, that need it.

Ostavalsya language C, in particular, CPP. But, in nemu Very little well of information …
But, here I uvydel QT4. And yzuchyv Materials, ponyal, that This then, that need it!
Vo First, platformennыy This cross-product. Vo Secondly there for free IDE, rabotayuschaya on raznыh platforms. In Thirdly, This is a means of widely yspolzuetsya in Linux and long polozhytelno zarekomendovalo itself. In chetvёrtыh perfectly dokumentyrovano and at nёm Much Much documentation and zhyvыh examples. And Fifthly, This language c. A This mean, that If something cheho no, the second can be the Advanced Library.

Useful links to libraries QT4:
http://www.qtsoftware.com/products – Website developer QT 4.
http://www.qtsoftware.com/qt-in-use – Examples of work on QT 4.
http://www.opennet.ru/docs/RUS/qt4_intro/ – programming in QT 4.
http://symmetrica.net/qt4/- programming in QT 4.
http://sector.ynet.sk/qt4-tutorial/ – for a beginner.
http://doc.trolltech.com/4.0/ – alot Quantity prymerov and described.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=qt4&start=10&sa=N – info at the Google Library QT4.

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Выбор нового средства разработки для прикладной части Корпорации 2

Корпорация 2 в ближайшее время будет с открытым исходным кодом. Поэтому, я решил выбрать новое сердством разработки для данного проекта.
Delphi – не подошел. Т.к. является платным продуктом. Его сложно настраивать и переносит с компьютера на компьютер. Так же это НЕ кросс-платформенный продукт. Т.е. он Фактически не работает в разных операционных системах и ничего не делает программ для разных операционных систем.

Java – не подходит тоже. Задачи, Которые ставятся иногда, НЕ вполне подходят для java. Да и сам Java может быть не установлен на компьютерах.

Net и Mono – был под некоторым вопросом. Но, Рассмотрев все за и против, я понял, что это не может, что нужно.

Оставался язык C, в частности, CPP. Но, по нему ну очень мало информации …
Но, здесь я увидел QT4. И Изучив материалы, понял, что это то, что нужно!
Во первых, это кросс-платформенный продукт. Во вторых есть бесплатная IDE, работающая на разных платформах. В третьих, это средство широко используется в Linux и давно положительно себя зарекомендовали. В четвёртых, прекрасно ДОКУМЕНТИРОВАНО и в нём много много документации и живых примеров. А в пятых, это язык c. А это значит, что если чего-то нет, можно Дополнить другими библиотеками.

Полезные ссылки по библиотеке QT4:
http://www.qtsoftware.com/products – сайт разработчика QT 4.
http://www.qtsoftware.com/qt-in-use – примеры работ на QT 4.
http://www.opennet.ru/docs/RUS/qt4_intro/ – программирование в QT 4.
http://symmetrica.net/qt4/- программирование в QT 4.
http://sector.ynet.sk/qt4-tutorial/ – для начинающих.
http://doc.trolltech.com/4.0/ – большое количество примеров и описаний.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=qt4&start=10&sa=N – информация в Google в библиотеке QT4.

© 2009 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Выбор нового средства разработки для прикладной части Корпорации 2

Корпорация 2 в ближайшее время будет с открытым исходным кодом. Поэтому, я решил выбрать новое сердство разработки для данного проекта.
Delphi – не подошел. Т.к. является платным продуктом. Его сложно настраивать и переносить с компьютера на компьютер. Так же это не кросс-платформенный продукт. Т.е. он фактически не работает в разных операционных системах и не делает программ для разных операционных систем.

Java – не подходит тоже. Задачи, которые ставятся иногда, не вполне подходят для java. Да и сам Java может быть не установлен на компьютерах.

Net и Mono – был под некоторым вопросом. Но, рассмотрев все за и против, я понял, что это не то, что нужно.

Оставался язык C, в частности, CPP. Но, по нему ну очень мало информации…
Но, тут я увидел QT4. И изучив материалы, понял, что это то, что нужно!
Во первых, это кросс-платформенный продукт. Во вторых есть бесплатная IDE, работающая на разных платформах. В третьих, это средство широко используется в Linux и давно положительно себя зарекомендовало. В четвёртых, прекрасно документировано и о нём много много документации и живых примеров. А в пятых, это язык c. А это значит, что если чего-то нет, можно дополнить другими библиотеками.

Полезные ссылки по библиотеке QT4:
http://www.qtsoftware.com/products – сайт разработчика QT 4.
http://www.qtsoftware.com/qt-in-use – примеры работ на QT 4.
http://www.opennet.ru/docs/RUS/qt4_intro/ – программирование в QT 4.
http://symmetrica.net/qt4/- программирование в QT 4.
http://sector.ynet.sk/qt4-tutorial/ – для начинающих.
http://doc.trolltech.com/4.0/ – большое количество примеров и описаний.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=qt4&start=10&sa=N – информация в Google о библиотеке QT4.

© 2009 – 2015, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Zainstaluj Linuksa Ubuntu Flash

W netbook-ów chashche vsego Nie DVD lub CD. Zamiast эtoho, predusmotrenы razъёmы USB. Dlatego, jeśli voznyknet można zhelanye operatsyonnuyu zresetować system, stawia Linuksa Ubuntu prydёtsya Flash.
Jak to delaetsya I nashel w artykule pod adresem: http://rus-linux.net/lib.php?name=MyLDP/install/Ubuntu8.10-on-USB.html

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Install Linux Ubuntu of Flash

In the netbook-s chashche vsego No DVD Drive Or CD. Instead эtoho, predusmotrenы razъёmы USB. Therefore, If you voznyknet zhelanye operatsyonnuyu reset the system, puts Linux Ubuntu prydёtsya of Flash.
How This delaetsya I nashel in the article at the following address: http://rus-linux.net/lib.php?name=MyLDP/install/Ubuntu8.10-on-USB.html

© 2009 – 2014, https:. Все права защищены. Rudyuk Sergey. К2®

Translate »
Menu Title